Tarih

Gençler İçin Fotoğraflarla Nutuk Mustafa Kemal Atatürk

By  | 

Nutuk 1927 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Türk Gençliği için yazılmıştır. İlk basımı biraz ağır bir lisanla ve Arap harflerinden oluşan Nutuk, daha sonra Latin harflerle basılmıştır.

Nutuk ve Türk Gençliği

Gençler İçin Fotoğraflarla Nutuk Kitabında, Ulu Önder Atatürk’ün, gençler için bazı nasihat ve tavsiyeleri yer alır. Görev ve sorumlulukları hatırlatılır. Ülke menfaati için yapması gereken vazifeler anlatılırken, koşulların zorluklarından yılmaması ve vatanı kurtarmak için var gücü ile çalışmasının önemine dikkat çekilir.

Atatürk’ün, Türk Gencinin her türlü zorluğun üstesinden kalkacağına güveni tamdır. Bunu belirten satırları, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” şeklinde kaleme almıştır.

Bağımsızlık ve Cumhuriyeti Koruma Vurguları

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta bağımsızlık ve Cumhuriyeti korumanın, gençlerin temel görevi olduğunu belirtmiştir. Bu görevi yaparken, şartların her zaman müsait olamayacağını, iç ve dış kaynaklı düşmanların olabileceğini hile ve vatan hainliği yapan kişilere karşı da mücadele etmesi gerektiği vurguları yapılmıştır.

Ey Türk Gençliği, şeklinde başlayan hitaptan sonra, sırasıyla birinci vazifen Türk Bağımsızlığı ve Cumhuriyetin korunmasının ve savunulmasının temel görev olduğu söylenmiştir. Bu temeller, Türk Gençliği için en değerli hazinelerdir.

Göreve atılmak durumunda kalan gençler için ise, ortam ve koşulların elverişsizliğinin, onları yıldırmamasını belirtirken, dahili ve harici düşmanlara da değinmiştir. Kalelerinin işgal edilmesi, tersane ve ordularının dağıtılması karşısında, asla yılgınlığa kapılmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Bütün bunları yapan düşman kuvvetlerinin, dünyada eşsiz bir başarıya sahip, büyük bir güç olması karşısında bile, korkusuzca mücadele etmenin önemi belirtilmiştir. Halkın yoksulluk içerisinde, perişan bir vaziyette olmasına karşılık, aymazlık içerisinde vatana ihanet eden güçlere karşı da, korkusuzca vatan savunmasının yapılması, Nutuk adlı kitapta gençlere vasiyet edilmiştir.

Her zaman Türk Irkının üstün bir ırk olduğunu savunan Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk adlı kitabında da bunu tekrar belirtmiştir. Asil bir ırkın evlatları olarak gördüğü gençliğin, umutsuzluğa kapılmamasını, ihtiyaç duyduğu gücün yine kendinde bulunduğunu “Muhtaç olduğun güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” sözleri ile vurgulamıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir