Edebiyat

Usta ve Margarita Mihail Bulgakov

By  | 

Mihail Bulgakov‘un 20. yüzyıl edebiyatının kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen romanı Usta ve Margarita, yaratıcısının ölümünden yirmi altı yıl sonra yayımlanmıştır.

Eserin zenginliği, hiç şüphesiz yazarın tarihsel birikimi, psikolojik çözümlemeler konusundaki yetkinliği ve ustalığı ile yakından ilişkilidir.

Romanda üç farklı dünyanın etkileşimi söz konusudur. İnsanların yaşadıkları dünya, İncil’den aktarılan dünya ve kozmolojik bir düzlemde sunulan dünyadır.

Usta ve Margarita Kitap Konusu

Kitabın konusu iki bin yıl önceki Yerşalaim’de ve otuzlu yılların Moskova’sında geçen olayların, hakikati arama düşüncesi ile bir araya getirilen Usta ve Margarita, roman içerisinde roman formunda kurgulanmıştır. İki farklı zamana ve iki farklı döneme ait olduğu gibi, iki farklı yazarın kaleminden çıkmıştır.

Pilatus ve yaşadığı dönemi anlatan roman, Ustanın yaşadığı dönemin anlatıldığı kadar hacimli olmasa da İncil’den anlatılan kahramanlara ve içerdiği derin felsefi alt metne bağlı olarak eserin genel anlatımında etkin bir rol üstlenmektedir.

İyi ve kötünün diyalektik etkileşimi ile sağlanan düalizm ilkesi romanda önemli bir yer tutmaktadır. Fani ve ölümsüz nitelemelerinde karşılık bulan beden ve ruhun birlikteliği bağlamında da eserin düşünsel zemininde de etkili olmuştur.

Kitapta Mihail Bulgakov, insanlığın zayıf yönlerini şeytanın yardımıyla, hassas bir süzgeçten geçirerek korkaklığın bireyin sağduyusunu körelttiği gerçeğini kitapta gözler önüne sermektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir